Koch Industries, Inc.  Polityka prywatności

©Copyright 2018, Koch Industries, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2020

Firma Koch Industries, Inc. szanuje obawy obywateli’ dotyczące ochrony prywatności ich danych osobowych.  Niniejsza globalna Polityka dotyczy praktyk odnośnie do danych osobowych w firmie Koch Industries oraz w jej spółkach stowarzyszonych (np. Flint Hills Resources LLC, INVISTA Equities, LLC, Georgia-Pacific LLC, Molex LLC, Guardian Industries Holdings, LLC, Koch Business Solutions, LP, Koch Minerals & Trading, LLC, Koch Ag & Energy Solutions, LLC, Koch Engineered Solutions, LLC i spółki zależne) (razem zwanych „Koch Industries”).  Niniejsza Polityka ochrony prywatności została opracowana w celu wyjaśnienia naszych praktyk odnośnie do gromadzonych danych osobowych od użytkownika lub na jego temat w naszych witrynach, podczas pisemnej lub ustnej komunikacji offline, przez aplikacje mobilne („aplikacje”), obecność w serwisach społecznościowych lub z innych źródeł.  Polityka ochrony prywatności szeroko opisuje zasady, jakimi kierujemy się na całym świecie; mogą one różnić się od lokalnych przepisów, ponieważ w niektórych jurysdykcjach nakładane są dodatkowe restrykcje dot. przetwarzania danych.  W związku z tym i w celu spełnienia lokalnych wymagań rzeczywiste przepisy w tych jurysdykcjach mogą być bardziej restrykcyjne od tych opisanych w niniejszym dokumencie. Niniejsza Polityka ochrony prywatności nie stanowi umowy i nie nadaje mocy jakimkolwiek prawom ani zobowiązaniom umownym. 
 
Zalecamy przeczytanie całej treści niniejszej Polityki w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji.  Jeśli chcą Państwo jednak uzyskać dostęp tylko do poszczególnej części niniejszej Polityki, prosimy skorzystać z poniższych łączy, aby przejść od razu do wybranej części. 

Jakie dane osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy?

Możemy gromadzić dane osobowe od osób fizycznych za pośrednictwem naszych stron internetowych lub w inny sposób (np. przez wiadomości e-mail, faks, pocztę, telefon, aplikacje mobilne, aplikacje podmiotów zewnętrznych, naszą spółkę macierzystą, spółki zależne lub stowarzyszone, partnerów biznesowych i inne strony trzecie, np. komercyjnych dostawców danych i publiczne bazy danych).  Poniżej wymieniono główne metody przekazywania danych, ich rodzaje, a także sposoby ich wykorzystywania. 

Powiadomienia biznesowe, newslettery i inna korespondencja – Użytkownik może dostarczyć nam dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, aby otrzymywać powiadomienia biznesowe, newslettery oraz inną korespondencję (w tym wiadomości e-mail).  W naszym zasadnym interesie gospodarczym leży wykorzystywanie dostarczonych przez użytkownika informacji do przesyłania mu korespondencji, wymaganych informacji, a także do komunikacji z nim w sprawie naszych produktów i usług. Jeśli użytkownik nie chce więcej otrzymywać powiadomień biznesowych, newsletterów czy innej korespondencji, może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych określonych w sekcji “Jak się z nami skontaktować” niniejszej Polityki ochrony prywatności.

Cele biznesowe – Używając danych osobowych, użytkownik może się zarejestrować na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, aby uzyskać dostęp do informacji na temat produktów Koch Industries lub nawiązać współpracę biznesową.  Używamy tych danych, aby ułatwić korzystanie z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz zapewnić użytkownikowi dostęp do informacji o naszej relacji biznesowej.  Użytkownik może udostępnić nam dane osobowe lub możemy uzyskać je od naszych dystrybutorów lub w czasie uczestnictwa w targach.  W naszym zasadnym interesie gospodarczym leży wykorzystywanie tych informacji w celu zarządzania relacjami biznesowymi oraz do prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych.

Użytkownik może również skontaktować się z nami za pośrednictwem serwisów społecznościowych (np. Facebooka lub Twittera).  Gdy użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem sieci społecznościowych, możemy gromadzić przekazane przez niego dane osobowe zgodnie z obowiązującymi Warunkami świadczenia usług i ustawieniami prywatności danej sieci społecznościowej. W celu ulepszenia komunikacji z użytkownikiem, poznania jego potrzeb i usprawnienia naszej działalności tam, gdzie pozwala na to lokalne prawo, możemy uzupełnić przekazane przez użytkownika informacje o dodatkowe dane demograficzne pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Praca – Osoby z całego świata ubiegają się o pracę w firmie Koch Industries, używając zakładki Praca w Koch lub podobnych witryn, stron z ogłoszeniami o pracy podmiotów zewnętrznych, targów pracy lub bezpośrednio w miejscu prowadzenia działalności.  Dane, które osoby poszukujące pracy przekazują w procesie rekrutacyjnym, zwykle są przechowywane przez zewnętrznych dostawców usług. Do tych informacji przechowywanych na terenie Stanów Zjednoczonych mają dostęp nasz globalny zespół rekrutacyjny oraz firmy stowarzyszone w celu oceny dopasowania kandydatów na stanowiska w naszej firmie.  Takie informacje, jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i wszelkie inne istotne informacje rekrutacyjne przekazane przez osoby poszukujące pracy są wykorzystywane do oceny ich kwalifikacji na dane stanowisko oraz w celach kontaktowych w przypadku możliwości zatrudnienia. W naszym zasadnym interesie gospodarczym leży wykorzystywanie tych informacji w procesie rekrutacyjnym i do korespondencji z użytkownikiem. Są one niezbędne do rozpatrzenia podania o pracę.

Aby umożliwić Firmie spełnienie określonych wymogów w zakresie prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości (szczególnie w USA), osoby poszukujące pracy mogą zdecydować się podać wrażliwe dane osobowe, takie jak rasa, płeć, status niepełnosprawności lub pochodzenie etniczne.  Informacje te nie będą brane pod uwagę przy ocenie kwalifikacji kandydatów do zatrudnienia.

Kontakt– Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami w sprawie pytań, żądań lub komentarzy korzystając z łącza  „Kontakt” zamieszczonego na naszej witrynie, skontaktuje się z nami w inny sposób za pośrednictwem stron internetowych podmiotów stowarzyszonych Koch bądź korzystając z informacji zamieszczonych w części „Jak się z nami skontaktować” niniejszej Polityki ochrony prywatności, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu zweryfikowania jego tożsamości lub w celu monitorowania wniosku wewnętrznie, aby zapewnić, że udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania, żądania lub komentarze użytkownika. 

Konkursy, loterie, promocje i e-handel – Możemy zbierać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane rozliczeniowe, gdy użytkownik poprosi o kupon lub chce wziąć udział w konkursach, loteriach, promocjach lub działaniach związanych z handlem elektronicznym prowadzonych dla firmy Koch Industries lub w zakresie jej produktów bądź usług.  Jeśli użytkownik chce przekazać nam dane dot. innej osoby, musi najpierw uzyskać jej zgodę, abyśmy mogli wykorzystywać te informacje w określony sposób.  W naszym zasadnym interesie gospodarczym leży wykorzystywanie danych osobowych do komunikacji z użytkownikiem oraz do przetwarzania jego wniosków i zakupów.  W czasie przetwarzania danych osobowych służących naszej uzasadnionej działalności wprowadzamy solidne zabezpieczenia zapewniające ochronę prywatności. Dbamy o to, aby nasze zasadne interesy nie naruszały interesów użytkownika ani podstawowych praw i wolności.

Zobowiązania umowne – W przypadku, gdy użytkownik jest sprzedawcą lub kontrahentem, możemy go poprosić o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, zdjęcie, dane kontaktowe, biznesowe i finansowe w celu utworzenia jego konta i zarządzania nim, przetwarzania płatności lub przestrzegania wymogów wewnętrznych i prawnych (które, w stosownych przypadkach, mogą obejmować obowiązek badań medycznych i monitoringu).  Wykorzystujemy te informacje w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika.

Opinie– Użytkownik może umieścić opinię na naszych stronach internetowych.  Jeśli użytkownik chce wyrazić opinię, może zostać poproszony o przekazanie swoich danych osobowych.  Może on również zostać zapytany o swoje wrażenia z korzystania z naszych stron internetowych.  W naszym zasadnym interesie gospodarczym leży wykorzystywanie przekazanych informacji do ulepszenia naszych stron internetowych, oceny jakości produktów lub do komunikacji z użytkownikiem w sprawie produktów i usług. 

Incydenty i oskarżenia – Gdy użytkownik zgłosi incydent lub zarzut, możemy gromadzić szczegółowe dane osobowe, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe i wszelkie istotne informacje dot. tego zdarzenia.  Używamy tych danych w celu prowadzenia śledztwa i przestrzegania wszelkich obowiązujących wymogów firmowych i prawnych. Możemy przekazywać i ujawniać dane osobowe wymagane w dochodzeniu stronom trzecim lub w celu przestrzegania wszelkich zobowiązań prawnych związanych z dostarczonymi informacjami.

Bezpieczeństwo technologii informacyjnych – Możemy gromadzić dane osobowe podczas wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa i obrony przed nimi zgodnie z naszymi zasadnymi interesami gospodarczymi i zobowiązaniami prawnymi.  Korzystamy z różnych narzędzi informatycznych do wykrywania i ochrony przed zagrożeniami w sieci (np. atakami, wirusami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, phishingiem, szkodliwymi treściami internetowymi) w celu utrzymania ciągłości działania naszych systemów informatycznych i zasobów oraz optymalnej wydajności naszych systemów IT. W podobny sposób, aby zapewnić fizyczne bezpieczeństwo naszych obiektów, możemy dokumentować obecność  użytkownika i weryfikować jego/jej tożsamość, wykorzystywać systemy nadzoru i/lub śledzenie GPS podczas obecności na terenie Firmy, o ile zezwala na to lokalne prawo.

Inne sposoby wykorzystywania informacji – Możemy używać przekazanych danych osobowych do ogólnych celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z naszymi zasadnymi interesami gospodarczymi.  Wśród tych celów znajduje się zarządzanie naszymi stronami internetowymi, analiza danych, zapobieganie oszustwom, przestrzeganie obowiązków prawnych, standardów, przepisów i procedur (np. w stosownych przypadkach kontrole due diligence oraz identyfikacja podmiotów objętych sankcjami). 

Stypendia, dotacje i nagrody – Podczas ubiegania się o stypendium lub nagrodę sponsorowane przez Koch Industries użytkownik może przekazać takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, zatrudnienia, kwalifikacji, otrzymanych nagród itp.  W naszym zasadnym interesie gospodarczym leży wykorzystywanie przekazanych informacji w procesie selekcyjnym, w celach kontaktowych i do publikacji listy odbiorców.  Przekazanie nam tych informacji jest konieczne do oceny aplikacji.   

Możemy wymagać wyraźnej zgody użytkownika na gromadzenie i wykorzystywanie określonych danych osobowych, gdy wymaga tego prawo (na przykład w związku z naszymi bezpośrednimi działaniami marketingowymi lub przetwarzaniem wrażliwych danych osobowych).  Po udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych widniejących na końcu tej Polityki ochrony prywatności. 

Informacje gromadzone przez środki zautomatyzowane

Gdy użytkownik odwiedza i wchodzi w interakcje z naszymi stronami internetowymi i aplikacjami, możemy zbierać „Inne informacje”, które z natury nie ujawniają tożsamości konkretnej osoby w celu optymalizacji naszych stron dla odwiedzających.  Przykłady innych informacji, jakie możemy gromadzić oraz sposoby ich gromadzenia, zarówno przez nas, jak i zewnętrznych dostawców obejmują:

Informacje zbiorowe – Informacje zbiorowe nie identyfikują tożsamości żadnego użytkownika (na przykład możemy zbierać takie informacje, aby poznać procent użytkowników z określonym numerem kierunkowym telefonu).  Informacje zbiorowe podlegają niniejszej Polityce ochrony prywatności.

Dane dot. użytkowania aplikacji – Po pobraniu i skorzystaniu z aplikacji, zarówno my, jak i nasi usługodawcy możemy śledzić i zbierać dane o jej użytkowaniu, typu data i godzina na urządzeniu użytkownika aplikacji w momencie dostępu do naszych serwerów oraz rodzaj informacji i plików, jakie zostały pobrane do aplikacji na podstawie numeru urządzenia.

Informacje o przeglądarce i urządzeniu– Pewne informacje, takie jak typ komputera, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, nazwa i wersja używanych usług internetowych (np. aplikacji) są zbierane przez większość przeglądarek lub w sposób automatyczny przez urządzenie. Używamy tych informacji, aby zapewnić prawidłowe działanie usług internetowych.

Pliki cookie – Pliki cookie to niewielkie informacje przechowywane bezpośrednio na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika.  Pliki cookie pozwalają na gromadzenie takich informacji, jak typ przeglądarki, czas spędzany na usługach online, odwiedzane strony, odsyłające adresy URL oraz inne zbiorowe dane dot. ruchu na witrynie.  My i nasi usługodawcy używamy tych informacji, aby zapewnić bezpieczeństwo, ułatwić nawigację, skuteczniej wyświetlać informacje, gromadzić dane statystyczne i personalizować doświadczenie użytkownika w sieci.

Pliki cookie dodatkowo pozwalają nam wybrać najbardziej atrakcyjne reklamy i wyświetlać je, gdy użytkownik korzysta z usług online lub wysyłać e-maile marketingowe i reklamowe.  Możemy również używać plików cookie lub innych technologii do monitorowania reakcji na nasze reklamy internetowe oraz e-maile marketingowe.  Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach za pomocą plików cookie, odwiedzając witrynę NAI: http://optout.networkadvertising.org/#!/.  Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach nie oznacza, że ​​reklamy online przestaną być wyświetlane. Oznacza tylko, że spersonalizowane reklamy firmy lub firm, z których użytkownik rezygnuje, nie będą więcej wyświetlane.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie danych za pomocą plików cookie, większość przeglądarek ma ustawienia, które pozwalają na automatyczne odrzucanie plików cookie lub dają możliwość odrzucenia lub zaakceptowania określonego pliku cookie (lub plików cookie) w określonej witrynie. Użytkownik decyduje, czy akceptować pliki cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce lub, w niektórych jurysdykcjach, zarządzając preferencjami śledzenia, jak opisano w oddzielnym oświadczeniu o plikach cookie albo w menedżerze plików cookie.  Jeśli użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może napotkać pewne niedogodności związane z korzystaniem z usług online.  Na przykład możemy nie być w stanie rozpoznać jego komputera i przy każdych odwiedzinach na stronie wymagane będzie logowanie. Możemy także zaprzestać wysyłania reklam lub innych ofert, opartych na jego zainteresowaniach i potrzebach.  Obecnie ignorujemy funkcje “Nie śledź mnie” w przeglądarkach, z wyjątkiem jurysdykcji, w których jest to wymagane przez prawo.

Adres IP – Adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera, z którego użytkownik korzysta, przez dostawcę usług internetowych (DUI).  Adres IP może być identyfikowany i rejestrowany automatycznie w naszych plikach dziennika serwera za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do usług online, wraz z czasem wizyty i odwiedzoną stroną/odwiedzonymi stronami. Gromadzenie adresów IP jest standardową praktyką, wykonywaną automatycznie przez liczne strony internetowe, aplikacje i inne usługi.  Używamy adresów IP do następujących celów: obliczanie poziomów użytkowania, diagnozowanie problemów z serwerem i zarządzanie naszymi usługami online.  Dzięki adresowi IP możemy również uzyskać przybliżoną lokalizację, aby dowiedzieć się, z jakich regionów świata pochodzą użytkownicy odwiedzający naszą witrynę.

Usługi oparte na geolokalizacji – Za zgodą użytkownika możemy gromadzić dane związane z geolokalizacją (tzn. dane na temat fizycznej lokalizacji jego urządzenia) za pomocą np. sygnału satelity, stacji bazowych sieci komórkowych, Wi-Fi lub innych technologii. Możemy użyć fizycznej lokalizacji urządzenia użytkownika, aby udostępnić mu  usługi i treści oparte na lokalizacji.

Na przykład niektóre z naszych aplikacji umożliwiają rejestrację w celu otrzymywania ofert opartych na lokalizacji poprzez wyrażenie zgody na wykorzystanie technologii pozwalających nam gromadzić informacje o lokalizacji użytkownika za pośrednictwem urządzenia mobilnego.  Będziemy gromadzić te dane, jeśli użytkownik zarejestruje się w naszej aplikacji (podczas pierwszego logowania lub później), uaktywniając funkcję otrzymywania ofert na urządzeniu mobilnym.  Ponadto, jeśli użytkownik pobierze jedną z naszych aplikacji biznesowych do wykorzystania przy wykonywaniu czynności związanych z wykonywaną pracą, możemy zapisywać geolokalizację urządzenia mobilnego użytkownika (jeśli wyrazi on/ona zgodę na gromadzenie danych), aby zapewnić korzyści zarówno dla użytkownika i jak innych użytkowników.  Na przykład, jeśli użytkownik jest kierowcą dla firmy przewoźniczych i pobierze jedną z naszych aplikacji biznesowych przeznaczonych do wsparcia logistycznego dla firm przewoźniczych, możemy gromadzić geolokalizację urządzenia mobilnego użytkownika (jeśli wyrazi on/ona zgodę) w celu śledzenia statusu przesyłki i świadczenia usług logistycznych klientom, nadawcom lub przewoźnikom.  

Tagi pikselowe lub podobne technologie – Tagi pikselowe (znane również jako sygnalizatory sieci web i czyste pliki GIF) mogą być używane razem z niektórymi usługami online do m.in.: monitorowania aktywności użytkowników usług online (w tym adresatów wiadomości e-mail), określania poziomu powodzenia naszych kampanii marketingowych, kompletowania statystyk dotyczących korzystania z usług internetowych oraz wskaźników odpowiedzi.  Korzystamy również z usługi Google Analytics i Facebook Pixels, która używa plików cookie i podobnych technologii do gromadzenia i analizy informacji na temat korzystania z naszych usług oraz raportowania na temat aktywności i trendów.  Usługi te mogą gromadzić informacje dotyczące korzystania z innych witryn, aplikacji i zasobów internetowych.  Więcej informacji na temat praktyk Google można znaleźć, odwiedzając witrynę www.google.com/policies/privacy/partners/. Użytkownik może z nich zrezygnować, pobierając dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który jest dostępny na stronie https://tools.google.comhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat praktyk Facebook można znaleźć, odwiedzając witrynę  https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences. Użytkownik może z nich zrezygnować,  odwiedzając witryny  http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.eu/.

Komu udostępniamy dane

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników.  Możemy udostępniać dane ujawnione w momencie ich dostarczenia jak też w następujących okolicznościach:

Przeniesienie działalności – Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, informacje o użytkowaniu i inne informacje na jego temat stronom nabywającym część lub całość naszych aktywów, a także prawnikom i konsultantom. W przypadku przekazania danych osobowych innym podmiotom podejmiemy rozsądne starania, aby nabywca wykorzystywał te informacje w sposób zgodny z niniejszą Polityką ochrony prywatności.  Ponadto, jeśli przez nas lub przeciwko nam zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe lub reorganizacja, dane osobowe mogą zostać uznane za aktywa firmy, które można sprzedać lub przekazać stronom trzecim.

Spółki stowarzyszone korporacji – Możemy udostępniać dane dostarczone przez użytkownika (tj. szczegóły zamówień, zapytania, aplikacje lub dane dot. użytkowania naszych witryn) firmom i spółkom stowarzyszonym Koch Industries w celach określonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności.   Robimy to w celu efektywniejszego zarządzania naszą działalnością i lepszego zrozumienia naszych klientów na wszystkich liniach biznesowych.

Organy ścigania, sądy, organy regulacyjne, władze rządowe lub inne strony trzecie – Możemy przekazać i ujawnić dane osobowe stronom trzecim: (i) w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, (ii) gdy uznamy w dobrej wierze, że wymaga tego prawo, (iii) na żądanie organów rządowych prowadzących dochodzenie, (iv) w celu weryfikacji lub egzekwowania przepisów, Warunków użytkowania i innych umów albo w obronie praw, własności lub bezpieczeństwa Koch Industries, naszych klientów i innych podmiotów (v) w odpowiedzi na sytuację kryzysową, (vi) gdy uznamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec fizycznym szkodom lub stratom finansowym, lub w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzanej lub faktycznej nielegalnej działalności (vii) w inny sposób w celu ochrony praw, własności, bezpieczeństwa, obrony stron trzecich, użytkowników naszych usług lub społeczeństwa.

Partnerzy marketingowi – W niektórych przypadkach możemy zezwolić niektórym firmom reklamowym i wydawcom gromadzić dane osobowe na naszych stronach.  Ponadto, jeśli zezwalają na to przepisy prawa, dostęp do danych osobowych mogą uzyskać nasi partnerzy, z którymi dzielimy się takimi danymi. Możemy współpracować z naszymi partnerami biznesowymi, aby wysyłać do użytkownika wspólne spersonalizowane komunikaty promocyjne.  Jeśli użytkownik nie zgadza się na otrzymywanie wspólnej korespondencji, może z niej zrezygnować, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych materiałach.

Dane nieosobowe – Możemy udostępniać stronom trzecim informacje nieosobowe, takie jak zbiorcze statystyki użytkowników, dane demograficzne i dane dot. użytkowania.

Udostępnianie za zgodą użytkownika – Użytkownik może mieć możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji lub ofert marketingowych od stron trzecich lub na dzielenie się jego danymi osobowymi ze stronami trzecimi. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych, zostaną one ujawnione stronom trzecim i będą podlegać ich polityce prywatności i praktykom biznesowym.

Zewnętrzni dostawcy usług – Aby zrealizować żądania użytkownika, udostępnić różne funkcje, usługi i materiały, odpowiedzieć na pytania oraz do innych celów określonych w sekcji „Jak wykorzystujemy dane osobowe?” niniejszej Polityki prywatności, możemy udostępniać dane osobowe lub informacje o użytkowaniu stronom trzecim działającym w imieniu naszym (lub w imieniu naszych partnerów), takim jak firmy lub osoby fizyczne, które: zajmują się hostingiem lub obsługą naszej witryny; analizują dane; zapewniają obsługę klienta; wysyłają próbki produktów lub zarządzają płatnościami; reklamodawcom; sponsorom lub innym stronom trzecim, które biorą udział w naszych promocjach lub zarządzają nimi, prowadzą handel internetowy, zapewniają wsparcie marketingowe lub promocyjne (np. w związku z wyborem zwycięzcy, przygotowaniem nagrody oraz wymaganym przez prawo ogłoszeniem listy zwycięzców), pomagają w zarządzaniu ryzykiem, przestrzeganiu przepisów, doradztwie prawnym i przeprowadzaniu audytów. Usługodawcy ci nie są upoważnieni przez nas do wykorzystywania lub ujawniania informacji, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Transakcje B2B – Udostępniamy niektóre aplikacje, które ułatwiają transakcje pomiędzy firmami (na przykład aplikacje wysyłkowe, które pomagają w dostawach lub odbiorach).   W przypadku korzystania z jednej z naszych aplikacji biznesowych możemy udostępniać dane użytkownika innym użytkownikom aplikacji w celu ułatwienia transakcji i komunikacji między użytkownikiem a innymi użytkownikami. 

Ponieważ prowadzimy globalną działalność, podmioty otrzymujące dane, o których mowa powyżej, mogą znajdować się poza jurysdykcją, w której mieszka pracownik (lub w której świadczymy usługi). Więcej informacji znajdziesz w sekcji “Międzynarodowy transfer danych osobowych” poniżej.

Automatyczne decyzje o pracownikach

W poniższych przypadkach możemy podejmować automatyczne decyzje dotyczące użytkownika, wykorzystując jego dane osobowe:

 • Możemy stosować zautomatyzowane przetwarzanie danych podczas oceniania dużej liczby kandydatów na wolne stanowiska. W tym celu poprosimy o utworzenie profilu i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań związanych z pracą, aby ocenić umiejętności pracownika w celu porównania ich z opublikowanymi wymogami stanowiska.  Następnie może zostać zastosowany odpowiedni algorytm, który pozwoli określić, jacy kandydaci mogą przejść do następnego etapu procesu. Zarówno te dane, jak i sam proces są dla nas istotne, ponieważ ułatwiają nam wybór najodpowiedniejszych kandydatów na nasze stanowiska.  Wynik oceny może mieć wpływ na to, czy pracownikowi zostanie zaproponowana praca, o którą się ubiega.

Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych wskazanych w sekcji “Jak się z nami skontaktować” niniejszej Polityki prywatności, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat decyzji podejmowanych automatycznie, sprzeciwić się ich wykorzystywaniu lub poprosić o dokonanie przeglądu podjętej decyzji zautomatyzowanej, jeśli wymagają tego lokalne przepisy.

Treść generowana przez użytkownika

Niektóre z naszych usług i funkcji sieci społecznościowych mogą umożliwiać użytkownikom publiczne udostępnianie własnych treści.  Informacje publikowane w ten sposób stają się informacjami publicznymi i nie podlegają niniejszej Polityce ochrony prywatności.  Niektóre sekcje naszych stron internetowych i stron w mediach społecznościowych mogą umożliwiać użytkownikom przesyłanie danych osobowych do Koch Industries lub jej podmiotów stowarzyszonych.  Takie informacje będą wykorzystywane zgodnie z Polityką ochrony prywatności strony internetowej.  Publikacje, listy i inne zgłoszenia stają się własnością Koch Industries i mogą być powielane w całości lub w części, łącznie z imieniem i nazwiskiem użytkownika, w dowolnym celu i w jakikolwiek sposób.

Odsyłacze do innych stron

Nasze strony internetowe i komunikaty mogą zawierać odsyłacze do innych portali, w tym do sieci społecznościowych lub partnerów, którzy mogą wykorzystywać nasze oznaczenia markowe w ramach umowy o wspólnym oznakowaniu.  W zakresie, w jakim usługi powiązane z odsyłaczami nie są świadczone przez Koch Industries, nie ponosimy za nie odpowiedzialności lub jakiekolwiek treści znajdujące się na takich stronach.  Jeżeli pracownik udostępnia informacje i korzysta z usług lub witryn stron trzecich, obowiązują zasady ochrony prywatności i warunki usługi przedmiotowych stron.  Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności odwiedzanych stron internetowych przed przesłaniem do nich swoich danych osobowych.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Stosownie do stopnia wrażliwości danych utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i/lub fizyczne oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych dostarczonych przez użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.  Nie możemy jednakże zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych, ponieważ żadna forma elektronicznego przesyłu danych ani przechowywania informacji nie jest całkowicie bezpieczna. Jeżeli dowiemy się o incydencie wpływającym na dane osobowe, zbadamy sprawę i spełnimy wszystkie wymagane obowiązki sprawozdawcze.

Przesyłanie danych osobowych za granicę

Koch Industries to światowa organizacja z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która prowadzi działalność w wielu innych krajach.  Możemy udostępniać dane osobowe pracowników w ramach koncernu Koch Industries, naszym podmiotom stowarzyszonym, naszym dostawcom usług i innym stronom trzecim, które mogą znajdować się poza krajem pracownika.  Mimo że przepisy o ochronie danych w tych krajach mogą różnić się od obowiązujących w kraju użytkownika, wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia (takie jak zobowiązania umowne), aby zapewnić, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem i z niniejszą Polityką ochrony prywatności. W przypadku przesyłania danych poza Unię Europejską obejmują one standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z nami, używając danych kontaktowych wskazanych w sekcji “Jak się z nami skontaktować” niniejszej Polityki ochrony prywatności.

Jak długo dane osobowe są przechowywane

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo będziemy powiązani z tym użytkownikiem.  Po zakończeniu współpracy, dane osobowe pracownika będziemy przechowywać przez okres, który umożliwi nam realizację poniższych celów:

 • Prowadzenie dokumentacji biznesowej do celów analizy i/lub audytu
 • Przestrzeganie wymogów dotyczących przechowywania danych zgodnie z prawem
 • Ochrona lub wniesienie istniejących lub potencjalnych roszczeń prawnych
 • Odniesienie się do wszelkich skarg dotyczących usług

Dane osobowe pracownika zostaną usunięte, kiedy nie będą już potrzebne do realizacji tych celów.  W przypadku jakichkolwiek danych, których z przyczyn technicznych nie możemy usunąć w całości z naszych systemów, wprowadzimy odpowiednie środki, aby zapobiec ich dalszemu przetwarzaniu lub wykorzystywaniu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Pracownikowi mogą przysługiwać pewne prawa dotyczące jego danych osobowych, z zastrzeżeniem lokalnego prawa.  Są to między innymi:

 • Prawo dostępu do danych osobowych;
 • Prawo do korekty danych, jakie przechowujemy o pracowniku;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie przez nas danych osobowych, jeżeli dotyczy;
 • Prawo do otrzymania danych osobowych w możliwym do wykorzystania formacie elektronicznym i wysłania ich do wskazanej strony trzeciej (prawo do przeniesienia danych); oraz
 • złożenie skargi do lokalnego organu ochrony danych (jeśli dotyczy).

Zachęcamy pracowników do skontaktowania się z nami w celu aktualizacji lub korekty informacji, kiedy ulegną one zmianie lub kiedy dane osobowe, które przechowujemy, są niedokładne.  Możliwe, że będziemy wymagać dodatkowych informacji, aby zweryfikować tożsamość użytkownika i odpowiedzieć na jego zapytanie.  Jeśli użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw lub omówić je, z zastrzeżeniem do restrykcji ustanowionych na mocy lokalnego prawa, powinien skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych wskazanych w sekcji “Jak się z nami skontaktować” niniejszej Polityki prywatności. Odpowiemy w rozsądnym i ustalonym przez obowiązujące prawo terminie.

Dzieci

Zasadniczo nasze usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16. roku życia.  Bez zgody rodzicielskiej nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16. roku życia.  Jeśli użytkownik dowie się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16. roku życia bez zgody rodziców, powinien poinformować nas o tym, abyśmy mogli podjąć odpowiednie kroki.

Powiadomienia wymagane ustawowo

Kalifornia: Użytkownicy będący rezydentami stanu Kalifornia, którzy przekazali nam dane osobowe, mogą poprosić, abyśmy przestali udostępniać je stronom trzecim, włącznie z podmiotami stowarzyszonymi, jeśli stanową one niezależne osoby prawne, do celów marketingu bezpośredniego.  Prosimy powiadomić nas o swoich preferencjach, kontaktując się za pomocą danych kontaktowych wskazanych w sekcji „Jak się z nami skontaktować” niniejszej Polityki ochrony prywatności.  Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do naszej Informacji o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii. 

Zmiany w Polityce ochrony prywatności

Od czasu do czasu możemy zaktualizować niniejszą Politykę ochrony prywatności. Za każdym razem wskażemy w górnej części niniejszej Polityki ochrony prywatności datę ostatniej aktualizacji.  Jeśli nastąpią znaczące zmiany w niniejszej Polityce ochrony prywatności, użytkownik zostanie o tym poinformowany. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po ich publikacji.  Jeżeli zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą miały kluczowy wpływ na charakter przetwarzania danych lub w będą miały znaczny wpływ na pracownika, poinformujemy go o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, aby miał możliwość skorzystania z przysługujących mu praw.  

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki ochrony prywatności lub jeśli użytkownik pragnie usunąć lub zaktualizować swoje dane lub preferencje, skontaktować się z nami korzystając z naszego formularza internetowego Privacy Intake lub wysyłając list na podany poniżej adres.
 

Koch Industries, Inc.
Koch Engineered Solutions, LLC
Compliance & Ethics Department
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
 
Flint Hills Resources, LLC
Compliance & Ethics Department
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
 
INVISTA Equities, LLC
Compliance & Ethics Department
P.O. Box 2936
Attn: Compliance & Ethics Office
Wichita KS, 67201-2936, USA
 
Georgia-Pacific LLC
Privacy Office
P.O. Box 105605
Atlanta, GA 30348, USA
 
Guardian Industries Holdings, LLC
Compliance & Ethics Department
2300 Harmon Road
Auburn Hills, MI 48326, USA
 
Molex, LLC
Compliance & Ethics Department
2222 Wellington Court
Lisle, IL 60532-1682
 
Koch Ag & Energy Solutions, LLC
Compliance & Ethics Department
P.O. Box 2985
Wichita, KS 67201-2985, USA
 
Koch Minerals & Trading, LLC
Compliance & Ethics Department
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
 
Koch Business Solutions, LP
Compliance & Ethics Department
Inspektor ochrony danych
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA