Koch Industries, Inc.  Privacybeleid

©Copyright 2018, Koch Industries, Inc.
Alle rechten voorbehouden
Laatst bijgewerkt: april 2020

Koch Industries, Inc. respecteert de zorgen van individuen’ over de privacy van hun informatie.  Dit wereldwijde Beleid is van toepassing op de werkwijzen inzake persoonlijke gegevens van Koch Industries, zijn aangesloten ondernemingen (bijv. Flint Hills Resources, LLC; INVISTA Equities, LLC; Georgia-Pacific LLC; Molex, LLC; Guardian Industries Holdings, LLC; Koch Business Solutions, LP; Koch Minerals & Trading, LLC; Koch Ag & Energy Solutions, LLC; en Koch Engineered Solutions, LLC, ) en hun dochterbedrijven (gezamenlijk, “Koch Industries”).  Dit privacybeleid is ontwikkeld om uit te leggen hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens die wij verzamelen van u of over u op onze sites online, offline via geschreven of mondelinge communicatie met ons, mobiele applicaties (“apps”), aanwezigheid op sociale netwerken of van andere bronnen.  Terwijl dit privacybeleid grotendeels de werkwijzen beschrijft die wij bij Koch Industries wereldwijd gebruiken, kan lokale wetgeving variëren en kunnen sommige jurisdicties beperkingen opleggen op onze verwerkingsactiviteiten.  Daarom kunnen onze feitelijke werkwijzen in dergelijke jurisdicties beperkter zijn dan die welke hier worden beschreven om ons in staat te stellen te voldoen aan lokale vereisten. Dit privacybeleid is geen contract en creëert geen contractuele rechten of verplichtingen. 
 
Wij raden u aan dit hele privacybeleid te lezen zodat u volledig geïnformeerd bent.  Als u echter alleen toegang wilt tot een bepaald onderdeel van dit privacybeleid, kunt u op één van de onderstaande links klikken om naar een specifiek onderdeel te gaan: 

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen en hoe we deze gebruiken

Wij kunnen persoonlijke gegevens van individuen verzamelen middels onze websites of op andere wijze (zoals e-mail, fax, post, telefoon, mobiele applicaties, applicaties van derden, onze moederonderneming, dochteronderneming of aangesloten bedrijven, zakenpartners en andere derde partijen zoals verkopers van commerciële gegevens en openbare databases).  De voornaamste manieren waarop u de informatie kunt verstrekken en de typen informatie die u kunt indienen, alsmede de manieren waarop wij de informatie kunnen gebruiken, staan hieronder. 

Zakelijke meldingen, nieuwsbrieven en andere communicatie – U kunt persoonlijke gegevens verstrekken zoals uw naam en contactgegevens om zakelijke meldingen, nieuwsbrieven en andere communicatie te ontvangen (met inbegrip van e-mails).  Het is in ons legitieme zakelijke belang om de informatie die u verstrekt, te gebruiken om u de communicatie en informatie te sturen die u heeft aangevraagd en om met u te communiceren over onze producten en diensten. Indien u niet langer zakelijke meldingen, nieuwsbrieven of andere communicaties van ons wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door contact met ons op te nemen via de contactinformatie die te vinden is in de “hoe u contact met ons kunt opnemen” gedeelte van dit privacybeleid.

Zakelijke doelstellingen – Op onze websites en mobiele applicaties kunt u zich registreren met gebruik van uw persoonlijke gegevens om toegang te krijgen tot informatie met betrekking tot uw zakelijke relatie met, of producten van, Koch Industries.  Wij gebruiken deze gegevens om u toegang te verlenen tot informatie over uw zakelijke relatie met ons en om uw gebruik van de websites of mobiele applicaties te faciliteren.  U kunt er ook voor kiezen om uw persoonlijke gegevens op handelsbeurzen of aan onze distributeurs te verstrekken, of wij verkrijgen deze op deze manier.  Het is in ons legitieme zakelijke belang om deze informatie te gebruiken zodat we onze zakelijke relaties kunnen managen en marketing- en verkoopactiviteiten uit kunnen voeren.

U kunt er ook voor kiezen om contact met ons op te nemen via sociale netwerkdiensten (bijv. Facebook of Twitter).  Indien u met ons verbindt via een sociale netwerkdienst, kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen die u aan die dienst hebt geleverd in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van die dienst en uw privacyinstellingen binnen die sociale netwerkdienst.  Wij kunnen er ook voor kiezen om informatie die u aan ons hebt geleverd aan te vullen door het verkrijgen van aanvullende demografische informatie over u via derde partij bronnen, om onze communicatie met u te verbeteren, beter inzicht te krijgen in uw behoeftes en onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren daar waar toegestaan onder lokale wetgeving.

Carrières – Individuen van over de hele wereld solliciteren naar functies bij Koch Industries via Koch Careers of gelijksoortige websites, vacaturesites van derde partijen, banenbeurzen of direct op onze zakelijke locaties.  De informatie die sollicitanten verstrekken middels dit proces wordt vaak bewaard door derde dienstverleners. Deze informatie kan worden bewaard op locaties binnen de Verenigde Staten, toegankelijk voor ons wereldwijde team voor werving & selectie en kan worden gedeeld met onze dochterondernemingen met het doel om u te evalueren voor functies binnen ons bedrijf.  De informatie die wordt ingediend door werkzoekenden, zoals naam, contactgegevens en andere informatie die relevant is voor de vacature, wordt gebruikt om hun kwalificaties voor mogelijke rollen te evalueren en om contact met hen op te nemen met betrekking tot mogelijkheden voor een dienstverband. Het is in ons legitieme zakelijke belang om deze informatie te gebruiken in het selectieproces en om met u te communiceren, en het is noodzakelijk om ons van deze informatie te voorzien zodat we uw sollicitatie kunnen beoordelen.

Om het bedrijf te laten voldoen aan bepaalde verplichtingen inzake het bijhouden van gegevens en rapportageverplichtingen (met name in de VS), kunnen werkzoekenden ervoor kiezen gevoelige persoonlijke informatie te verstrekken, zoals ras, geslacht, handicap of etnische achtergrond.  Deze informatie wordt niet meegenomen bij de evaluatie van de kwalificaties van kandidaten.’

Contact – Als u contact met ons opneemt voor vragen, verzoeken of opmerkingen via de link  “Contact met ons opnemen” op onze website, op vergelijkbare wijze op de websites van Koch, of via de contactinformatie die u in het gedeelte “Hoe u contact met ons kunt opnemen” in dit privacybeleid kunt vinden, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om uw identiteit te verifiëren of om het onderzoek intern te volgen om te verzekeren dat wij uw vragen, verzoeken of opmerkingen kunnen beantwoorden. 

Wedstrijden, loterijen, acties en e-commerce– We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen zoals uw naam, contactinformatie en betalingsdetails, indien u een kortingsbon aanvraagt, of deel wilt nemen aan wedstrijden, loterijen, acties of e-commerce activiteiten met betrekking tot Koch Industries of onze producten en diensten.  Indien u de informatie van iemand anders aan ons levert, moet u eerst de geschikte toestemming van die persoon verkrijgen, alvorens deze informatie aan ons te verstrekken en zodat wij deze informatie op de aangegeven manier kunnen gebruiken.  Het is in ons legitieme zakelijke belang om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om met u te communiceren en om uw verzoeken en aankopen te verwerken.  Als wij persoonsgegevens verwerken om onze legitieme belangen te behartigen, voeren wij solide waarborgen door om te garanderen dat uw privacy wordt beschermd en om te garanderen dat onze legitieme belangen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet doorkruisen.

Contractuele verplichtingen – Indien u een verkoper of een aannemer bent, kunnen wij u vragen om persoonlijke gegevens te leveren zoals uw naam, foto, contactgegevens of zakelijke en financiële gegevens om uw account en betalingstransacties aan te maken en te beheren, en voor naleving met interne en juridische vereisten (dit kan onder andere medische testen en controlevereisten omvatten, daar waar van toepassing).  We gebruiken uw informatie met dit doeleinde zodat we kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen met u.

Feedback – U kunt feedback achterlaten op onze websites.  Indien u ervoor kiest om ons feedback te geven, kunnen we u om uw persoonlijke gegevens vragen.  We kunnen u ook vragen over uw ervaring met het gebruik van onze websites.  Het is in ons legitieme zakelijke belang om de informatie die u verstrekt te gebruiken om onze websites te verbeteren, de kwaliteit van onze producten te evalueren of om met u te communiceren over producten en diensten. 

Incidenten en klachten – Wanneer u informatie verstrekt over een incident of klacht, kan er gedetailleerde informatie worden verzameld, waaronder uw naam, contactgegevens en mogelijke relevante informatie over het incident of de klacht.  Wij gebruiken deze details voor onderzoek en om te voldoen aan eventuele toepasselijke bedrijfs- of juridische vereisten. We kunnen uw informatie aan derde partijen overdragen en openbaren zoals vereist in de loop van het onderzoek of om te voldoen aan eventuele juridische verplichtingen met betrekking tot de informatie die u verstrekt.

Informatietechnologie/fysieke beveiliging – We kunnen persoonsgegevens verzamelen wanneer wij veiligheidsdreigingen ontdekken en hier tegen willen beschermen, in overeenstemming met onze legitieme zakelijke belangen en onze juridische vereisten.  We gebruiken verscheidene IT-tools voor het opsporen van en beschermen tegen online veiligheidsdreigingen (bijv. aanvallen, virussen, malware, spam, phishing, kwaadaardige web content), om zakelijke continuïteit van onze informatiesystemen en -middelen te stimuleren en om optimale prestaties van onze IT-systemen te behouden. Om fysieke veiligheid van onze faciliteiten te garanderen, kunnen wij eveneens, daar waar toegestaan onder de lokale wet, uw aanwezigheid documenteren of uw identiteit controleren, bewakingssystemen en/of locatietracking gebruiken terwijl u op het terrein van het bedrijf bent.

Ander gebruik van informatie – We kunnen de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken voor interne algemene zakelijke doeleinden in overeenstemming met onze legitieme zakelijke belangen.  Deze doeleinden omvatten administratie van onze websites, gegevensanalyse, fraudepreventie en naleving van onze juridische verplichtingen, standaarden, beleid en procedures (d.w.z. due diligence checks en sanctiescreening daar waar van toepassing). 

Studiebeurzen, giften en prijzen – U kunt persoonlijke gegevens leveren zoals uw naam, contactgegevens, opleidingsgegevens, werkgegevens, kwalificaties, prijzen, etc. wanneer u zich aanmeldt voor studiebeurzen, giften of prijzen die door Koch Industries worden aangeboden.  Het is in ons legitieme zakelijke belang om de informatie die u levert te gebruiken tijdens het selectieproces, om met u te communiceren en om een lijst te publiceren van de ontvangers.  Het is noodzakelijk voor u om ons te voorzien van de vereiste informatie, zodat wij uw applicatie kunnen beoordelen.   

We kunnen uw expliciete toestemming verkrijgen en bepaalde soorten persoonlijke gegevens gebruiken, indien de wet dit vereist (bijvoorbeeld: in verband met onze directe marketingactiviteiten, of wanneer we gevoelige persoonlijke gegevens verwerken). Indien we vragen om uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met ons via de gegevens aan het eind van dit privacybeleid. 

Informatie die we op geautomatiseerde wijze verzamelen

Als u onze websites en applicaties bezoekt en ermee interageert, kunnen wij andere informatie verzamelen die niet per definitie uw specifieke identiteit onthult, om te leren hoe we het best onze websites af kunnen stellen op onze bezoekers.  Voorbeelden van andere informatie die we kunnen verzamelen en hoe wij en derde partij dienstverleners deze informatie kunnen verzamelen, zijn:

Samengestelde informatie – Samengestelde gebruikersinformatie identificeert u of elke andere gebruiker niet persoonlijk (bijvoorbeeld: we kunnen gebruikersinformatie samenstellen om het percentage van onze gebruikers te berekenen dat een bepaald netnummer heeft).  Samengestelde gegevens worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gebruiksgegevens app – Wanneer u onze app downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze dienstverleners gebruiksgegevens van de app tracken en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de app op uw apparaat toegang heeft tot onze servers en welke informatie en bestanden gedownload zijn naar de app op basis van uw apparaatnummer.

Browser- en apparaatinformatie – Bepaalde informatie wordt verzameld door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat, zoals uw computertype, naam en versie van uw besturingssysteem, fabrikant en model van uw apparaat, type en versie internetbrowser en de naam en versie van de online diensten (zoals de apps) die u gebruikt.  Wij gebruiken deze informatie om te garanderen dat de online diensten goed functioneren.

Cookies – Cookies zijn stukjes informatie die direct op de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt, worden opgeslagen.  Cookies staan ons toe om informatie te verzamelen zoals browsertype, doorgebrachte tijd op de online diensten, bezochte pagina’s, verwijzende URL en andere samengestelde website verkeersgegevens. Wij en onze dienstverleners gebruiken de informatie voor veiligheidsdoeleinden, om navigatie te faciliteren, om informatie effectiever weer te geven, om statistische informatie te verzamelen en om uw ervaring online te personaliseren.

Cookies staan ons verder toe om te selecteren welke van onze advertenties of aanbiedingen u waarschijnlijk het meest aanspreken en deze weer te geven terwijl u gebruik maakt van de online diensten of om u advertenties of marketing e-mails te sturen. We kunnen cookies of andere technologieën ook gebruiken om reacties op onze online advertenties en marketing e-mails te tracken. U kunt zich uitschrijven voor dergelijke op interesse gebaseerde advertenties die gebruik maken van cookies die zijn ingesteld door deelnemende NAI-leden via: http://optout.networkadvertising.org/#!/.  Uitschrijving van de op internet gebaseerde advertenties betekent niet dat u online geen advertenties meer te zien krijgt. Het betekent niet dat het bedrijf of de bedrijven waar u zich bij uitschrijft geen advertenties meer tonen die op uw interesses betrekking hebben.

Indien u niet wilt dat er informatie wordt verzameld middels het gebruik van cookies, bestaat er bij de meeste browsers een simpele procedure die u in staat stelt om automatisch cookies te weigeren of u de keuze geeft om de overdracht van een bepaalde cookie (of cookies) van een bepaalde site naar uw computer te weigeren of te accepteren. U kunt ervoor kiezen om de cookies al dan niet te accepteren door de instellingen van uw browser te wijzigen of, afhankelijk van uw jurisdictie, door uw trackingvoorkeuren te beheren zoals aangegeven in een aparte cookieverklaring of via een geïnstalleerde cookie manager. Als u daarentegen de cookies niet accepteert, kan het zijn dat het gebruik van de online diensten niet gemakkelijk verloopt.  Bijvoorbeeld: we kunnen wellicht niet in staat zijn om uw computer te herkennen en u moet mogelijk elke keer opnieuw inloggen als u de site bezoekt. Het is ook mogelijk dat u geen advertenties of andere aanbiedingen meer ontvangt van ons die relevant zijn voor uw interesses en behoeften. Op dit moment, reageren wij niet op “Niet-tracken” signalen van browsers, behalve in jurisdicties waar wij hiertoe verplicht zijn onder de wet.

IP-adres – Uw IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer die u gebruikt wordt toegewezen door uw Internet Service Provider (ISP).  Een IP-adres kan automatisch worden geïdentificeerd en geregistreerd in de registratiebestanden van onze server wanneer een gebruiker toegang krijgt tot de online diensten, samen met de tijd van het bezoek en de pagina(’s) die werden bezocht. Het verzamelen van IP-adressen is standaardprocedure en wordt door veel websites, applicaties en andere diensten automatisch gedaan. Wij gebruiken IP-adressen voor doeleinden zoals het uitrekenen van gebruiksniveau’s, het diagnosticeren van serverproblemen en het administreren van online diensten.  We kunnen mogelijk ook uw locatie bij benadering achterhalen middels uw IP-adres om te begrijpen vanuit welke regio’s in de wereld de bezoekers van onze website komen.

Geolocatie gebaseerde diensten – We kunnen gegevens over de geolocatie van uw apparaat verzamelen (bijv.de fysieke locatie van uw apparaat), indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, bijv. door het gebruik van een satelliet, zendmast, wifi signalen of andere technologieën. We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u te voorzien van op locatie gebaseerde diensten en content.

Sommige van onze apps stellen u bijvoorbeeld in staat om op locatie gebaseerde aanbiedingen te ontvangen door akkoord te gaan met het gebruik van technologieën die ons in staat stellen om via uw mobiele apparaat informatie te verzamelen over uw locatie.  Wij zullen deze informatie verzamelen als u zich inschrijft middels de app (ofwel tijdens uw eerst login of later) om de aanbiedingen te ontvangen en door deze mogelijkheden in te schakelen op uw mobiele apparaat.  Bovendien kunnen we, als u een van onze zakelijke apps downloadt voor het uitvoeren van activiteiten in uw beroep, gegevens over de geolocatie van uw mobiele apparaat verzamelen (als u instemt met het verzamelen van deze gegevens) om informatie te verstrekken ten behoeve van u en andere gebruikers.  Als u bijvoorbeeld een chauffeur bent voor een transportbedrijf en een van onze zakelijke apps downloadt die zijn ontworpen voor transportlogistiek, kunnen wij gegevens over de geolocatie van uw mobiele apparaat verzamelen (als u hiermee instemt) om de status van een zending bij te houden en andere logistieke diensten te verlenen voor klanten, verzenders of vervoerders.  

Pixeltags of gelijksoortige technologieën – Pixel tags (ook wel bekend als web beacons en duidelijke GIF’s) kunnen worden gebruikt in relatie tot enkele online diensten om, onder andere, de acties van gebruikers van de online diensten te tracken (inclusief e-mail ontvangers), het succes van onze marketingcampagnes te meten en statistieken te verzamelen over het gebruik van de online diensten en responspercentages.  We gebruiken ook Google Analytics en Facebook Pixels, die cookies en gelijksoortige technologieën gebruiken om informatie te verzamelen en te analyseren over het gebruik van onze diensten en te rapporteren over activiteiten en trends.  Deze diensten kunnen informatie verzamelen met betrekking tot het gebruik van andere websites, apps en online middelen.  U kunt meer te weten komen over de praktijken van Google door naar www.google.com/policies/privacy/partners/ te gaan en u uit te schrijven door de Google Analytics opt-out browserextensie te downloaden, beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. U leest meer leren over de werkwijzen van Facebook door naar  https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences te gaan en u uit te schrijven door  http://www.aboutads.info/choices en http://www.youronlinechoices.eu/ te bezoeken.

Met wie wij uw informatie delen

We verkopen uw persoonsgegevens niet.  We kunnen uw informatie delen zoals geopenbaard op het moment dat u deze verstrekt en/of in de volgende omstandigheden:

Zakelijke overdrachten – We kunnen uw persoonlijke gegevens, gebruiksinformatie en andere informatie over u ter beschikking stellen aan partijen die een deel van, of al onze bedrijfsmiddelen kopen, alsmede aan advocaten en consultants. Indien wij uw informatie overdragen aan een koper, zullen wij passende inspanningen doen om de koper ertoe aan te zetten om uw informatie te gebruiken op een manier die consistent is met dit privacybeleid.  Tevens, indien er een faillissement of reorganisatie wordt doorgevoerd door of tegen ons, kan uw informatie als bedrijfsmiddel gelden dat wordt verkocht of overgedragen aan derde partijen.

Zakelijke partners – We kunnen de informatie die u levert delen (zoals informatie over uw bestellingen, vragen, aanvragen of gebruik van onze websites) binnen Koch Industries en gelieerde ondernemingen van Koch ten behoeve van doelen die in dit privacybeleid worden beschreven.   We doen dit om ons bedrijf efficiënter te besturen en om een beter inzicht te krijgen in onze klanten over de gehele linie van het bedrijf.

Wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, regelgevende instanties, overheidsinstanties of andere derden – We kunnen uw gegevens overdragen en vrijgeven aan derden (i) om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (ii) wanneer wij te goeder trouw geloven dat de wetgeving dit vereist, (iii) op verzoek van overheidsinstanties die een onderzoek uitvoeren, (iv) om onze beleidslijnen, de gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te verifiëren of te handhaven of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Koch Industries, onze klanten of anderen te beschermen, (v) om te reageren op een noodsituatie, (vi) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om lichamelijk of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermoede of feitelijke illegale activiteiten of (vii) om rechten, eigendom, veiligheid of beveiliging van derden, gebruikers van onze diensten of het publiek anderszins te beschermen.

Marketing Partners –  In sommige gevallen staan wij bepaalde netwerk advertentiecampagnes en uitgevers toe om persoonlijke gegevens van onze sites te verzamelen.  Bovendien kunnen onze zakelijke partners, voor zover toegestaan door de wet, toegang krijgen tot persoonsgegevens over u die we hebben gecombineerd met de gegevens van dergelijke zakelijke partners. Deze samenwerking met onze zakelijke partners, waarbij we gebruikmaken van het gecombineerde pakket informatie, is om gezamenlijk gepersonaliseerde promotionele communicaties aan u te sturen.  Indien u deze gezamenlijke communicaties liever niet ontvangt, kunt u zich uitschrijven door het volgen van de instructies inbegrepen in dergelijke communicatie.

Niet-persoonlijke gegevens – We kunnen niet-persoonlijke gegevens delen, zoals samengevoegde gebruikersstatistieken, demografische informatie en gebruiksinformatie met derde partijen.

Delen met uw toestemming – Onze diensten kunnen u de gelegenheid bieden om u in te schrijven voor het ontvangen van informatie of marketingaanbiedingen van derde partijen of om anderszins in te stemmen met het delen van uw informatie aan derde partijen. Indien u akkoord gaat om uw persoonsgegevens te delen, worden uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt aan de derde partij die onderhevig is aan de privacyverklaring en zakelijke praktijken van de derde partij.

Derde partij dienstverleners – Om uw verzoeken uit te voeren, om verschillende functies, diensten en materialen aan u beschikbaar te stellen middels de diensten, om uw vragen te beantwoorden en voor andere doeleinden beschreven in het onderdeel “hoe we uw informatie gebruiken” van dit privacybeleid, kunnen we uw persoonlijke gegevens of gebruiksinformatie met derde partijen delen die functies namens ons uitvoeren (of namens onze partners), zoals bedrijven of individuen die: onze sites hosten of bedienen; gegevens analyseren; klantenondersteuning bieden; productsamples sturen of betalingen beheren; adverteerders; sponsoren of derde partijen die deelnemen aan onze acties, e-commerce activiteiten, marketing of promotionele hulp of deze registreren (zoals in relatie tot de selectie van een winnaar, innen van prijzen, en zoals vereist bij wet, zoals op een winnaarlijst), of assisteren bij risicomanagement, naleving, juridische en audit functies. Deze dienstverleners zijn door ons niet gemachtigd om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dat nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Zakelijke transacties – We stellen bepaalde apps beschikbaar die transacties tussen bedrijven mogelijk maken (bijvoorbeeld verzendapps die helpen bij levering of afhalingen van een lading).  Als u één van onze zakelijke apps gebruikt, kunnen we uw informatie delen met andere gebruikers van de app om transacties en communicatie tussen u en andere gebruikers mogelijk te maken. 

Omdat we opereren als onderdeel van een wereldwijd bedrijf kunnen de hierboven genoemde ontvangers zich buiten de jurisdictie waar u bent (of waar we de diensten aanbieden) bevinden. Bekijk voor meer informatie het gedeelte hieronder over “Internationale overdrachten van persoonlijke gegevens”

Geautomatiseerde beslissingen die u betreffen

We kunnen in de volgende omstandigheden geautomatiseerde beslissingen over u nemen door gebruik te maken van uw persoonsgegevens:

 • Geautomatiseerde verwerking kan worden gebruikt bij het evalueren van een groot aantal sollicitanten op vacatures. Voor deze doeleinden vragen we u een profiel aan te maken en een aantal werkgerelateerde vragen te beantwoorden om uw vaardigheden voor de gepubliceerde functievereisten te evalueren.  Vervolgens kan een algoritme worden gebruikt om te bepalen welke kandidaten doorgaan naar de volgende stap binnen de selectieprocedure. Wij beschouwen deze gegevens en het proces als relevant omdat deze ons zullen helpen om de kandidaat te selecteren die het meest geschikt is voor onze vacatures.  Het resultaat van de evaluatie kan van invloed zijn op de vraag of u een functie wordt aangeboden voor de vacature waar u op solliciteerde.

U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens die te vinden zijn in het gedeelte “hoe u contact met ons kunt opnemen” in dit privacybeleid om aanvullende informatie over geautomatiseerde besluitvorming op te vragen, bezwaar te maken tegen ons gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of, indien vereist door de lokale wetgeving, een geautomatiseerd besluit door ons te laten beoordelen.

Door gebruikers gegenereerde inhoud

Sommige van onze diensten en sociale netwerkkenmerken kunnen u in staat stellen om uw eigen tekstinhoud in te dienen voor publieke posts.  Informatie die u op deze manier plaatst, wordt openbare informatie en is niet onderhevig aan dit privacybeleid.  Bepaalde gebieden van onze websites en onze sociale mediapagina’s kunnen gebruikers in staat stellen om persoonlijke gegevens in te dienen bij Koch Industries of diens dochterondernemingen.  Dergelijke informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van de website.  Berichten, brieven en andere inzendingen worden eigendom van Koch Industries en mogen in hun geheel of deels gereproduceerd worden, met inbegrip van uw naam, voor elk doeleinde en op elke manier.

Links naar andere sites

Onze websites en communicatiemiddelen kunnen links bevatten naar andere websites, waaronder sociale netwerken of partners die ons logo(’s) kunnen gebruiken als onderdeel van een marketingsamenwerkingsovereenkomst.  Zolang de diensten waar de links naar verwijzen niet door Koch Industries worden geleverd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de diensten of inhoud die op deze websites worden beschreven.  Als u informatie verstrekt over, of gebruik maakt van, de diensten of websites van derden, zijn het privacybeleid en de servicevoorwaarden op die websites van toepassing.  We raden u aan het privacybeleid van de websites die u bezoekt te lezen voordat u persoonsgegevens verstuurt.

Hoe wij persoonlijke gegevens beschermen

We onderhouden, in verhouding tot de gevoeligheid van de informatie, gepaste administratieve, technische en/of fysieke voorzorgsmaatregelen en passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de informatie die u verstrekt.  We kunnen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens echter niet garanderen, aangezien geen enkele vorm van elektronische overdracht of opslag van gegevens volledig veilig is. Als er een incident wordt gemeld dat invloed heeft op uw informatie, zullen wij alle vereiste rapportageverplichtingen onderzoeken en naleven.

​​​​​​​​​​​​​Het internationaal doorgeven van persoonsgegevens

Koch Industries is een wereldwijde organisatie, waarvan het hoofdkantoor in de Verenigde Staten is gevestigd, die zaken doet in veel landen.  We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met Koch Industries, met dochterondernemingen, onze dienstverleners en andere derden die zich mogelijk in landen buiten uw eigen land bevinden.  Hoewel de wetgeving inzake gegevensbescherming van deze landen kan verschillen van die in uw eigen land, hebben wij passende maatregelen genomen (zoals contractuele verplichtingen) om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens wordt behandeld zoals beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met de wetgeving. Voor doorgiften van gegevens buiten de Europese Unie omvat dit standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Voor meer informatie over de geldende passende maatregelen, neemt u contact met ons op via de contactinformatie die te vinden is in het “hoe contact met ons op te nemen” gedeelte van dit privacybeleid.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij een relatie met u hebben.  Zodra onze relatie met u is beëindigd, zullen wij uw persoonlijke gegevens gedurende een bepaalde periode bewaren, zodat wij:

 • bedrijfsdossiers kunnen bijhouden voor analyse- en/of auditdoeleinden
 • aan de wettelijke vereisten voor het bewaren van dossiers kunnen voldoen;
 • bestaande of potentiële juridische claims kunnen verdedigen of inbrengen;
 • eventuele klachten met betrekking tot de diensten kunnen bespreken.

We zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden.  Als er informatie is die we om technische redenen niet volledig uit onze systemen kunnen verwijderen, zullen we passende maatregelen nemen om verdere verwerking of gebruik van de gegevens te voorkomen.

Uw rechten rondom uw persoonsgegevens

U heeft mogelijk, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving, bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.  Deze omvatten de volgende rechten om:

 • toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens;
 • de informatie die we van u hebben te corrigeren;
 • uw persoonlijke gegevens te wissen;
 • ons gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens;
 • de toestemming die u aan ons heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, indien van toepassing, in te trekken;
 • uw persoonlijke gegevens in een bruikbaar elektronisch formaat te ontvangen en naar een derde partij te verzenden (recht op gegevensportabiliteit); en
 • een klacht in te dienen bij uw plaatselijke autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (indien van toepassing).

We moedigen u aan om contact met ons op te nemen om uw gegevens bij te werken of te corrigeren als deze veranderen of als de persoonlijke gegevens die wij over u hebben niet juist zijn.  Houd er rekening mee dat we waarschijnlijk aanvullende informatie van u nodig hebben om uw identiteit te verifiëren en om op uw verzoeken in te kunnen gaan.  Als u de van toepassing zijnde rechten wilt bespreken of uitoefenen, onder voorbehoud van beperkingen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving, kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie zoals aangegeven in het “hoe u contact met ons kunt opnemen” gedeelte van dit privacy beleid. Wij zullen u binnen een redelijke termijn antwoorden en binnen de tijdslimieten zoals vastgesteld door de toepasselijke wetgeving.

Kinderen

Onze diensten worden normaal gesproken niet gericht aan kinderen onder de 16 jaar.  We verzamelen niet willens en wetens persoonlijke gegevens van iemand onder de 16 jaar zonder ouderlijke toestemming.  Indien u kennis neemt van het feit dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind onder de 16 zonder ouderlijke toestemming, laat het ons dan alstublieft weten zodat we de gepaste actie kunnen nemen.

Vermeld vereiste verklaringen

Californië: Indien u een inwoner bent van Californië en ons persoonlijke gegevens heeft geleverd, kunt u ons vragen om af te zien van het delen van uw persoonlijke gegevens met derde partijen, met inbegrip van onze dochterondernemingen indien deze afzonderlijke juridische entiteiten zijn, voor directe marketingdoeleinden.  Laat ons alstublieft uw voorkeur weten door contact op te nemen via de contactinformatie in het gedeelte “hoe contact met ons op te nemen” van dit privacybeleid.  Klik hier om toegang te krijgen tot onze Privacyverklaring voor consumenten in Californië.  

Updates van ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. We zullen altijd bovenaan het beleid zetten wanneer het voor het laatste is geüpdatet.  Als we dit privacybeleid ingrijpend wijzigen, zullen we u op de hoogte brengen van de wijzigingen. Mogelijke wijzigingen gaan onmiddellijk van kracht op het moment van publicatie, tenzij anders aangegeven.  Wanneer de wijzigingen in dit privacybeleid een fundamenteel effect hebben op de aard van de verwerking of anderszins van grote invloed op u zullen zijn, zullen wij u ruim van tevoren op de hoogte stellen zodat u de gelegenheid heeft om uw rechten uit te oefenen.  

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of als u wilt dat wij informatie die wij over u of uw voorkeuren hebben, verwijderen of bijwerken, neem dan contact met ons op via ons Privacy Intake-webformulier of schrijf naar het volgende toepasselijke contact:
 

Koch Industries, Inc.
Koch Engineered Solutions, LLC
De afdeling Naleving en Ethiek
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, VS
 
Flint Hills Resources, LLC
De afdeling Naleving en Ethiek
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, VS
 
INVISTA Equities, LLC
De afdeling Naleving en Ethiek
P.O. Box 2936
T.a.v.: Afdeling Naleving en Ethiek
Wichita KS, 67201-2936, VS
 
Georgia-Pacific LLC
Privacy office
P.O. Box 105605
Atlanta, GA 30348, VS
 
Guardian Industries Holdings, LLC
De afdeling Naleving en Ethiek
2300 Harmon Road
Auburn Hills, MI 48326, VS
 
Molex, LLC
De afdeling Naleving en Ethiek
2222 Wellington Court
Lisle, IL 60532-1682, VS
 
Koch Ag & Energy Solutions, LLC
De afdeling Naleving en Ethiek
P.O. Box 2985
Wichita, KS 67201-2985, VS
 
Koch Minerals & Trading, LLC
De afdeling Naleving en Ethiek
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, VS
 
Koch Business Solutions, LP
De afdeling Naleving en Ethiek
Functionaris gegevensbescherming
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, VS