Koch Industries, Inc.  Prohlášení o ochraně osobních údajů

©Copyright 2018, Koch Industries, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace:  duben 2020

Společnost Koch Industries, Inc., uznává obavy, které mohou lidé mít v souvislosti s ochranou svých osobních údajů.  Toto globální prohlášení platí pro nakládání s osobními údaji ve společnosti Koch Industries, jejích přidružených společnostech (např. Flint Hills Resources, LLC; INVISTA Equities, LLC; Georgia-Pacific LLC; Molex LLC; Guardian Industries Holdings, LLC; Koch Business Solutions, LP; Koch Minerals & Trading, LLC; Koch Ag & Energy Solutions, LLC a Koch Engineered Solutions, LLC) a jejich pobočkách (dále společně jen „Koch Industries“).  Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vytvořili, abychom vysvětlili své postupy, jež se týkají osobních údajů, které od vás získáváme nebo o vás shromažďujeme online na našich webových stránkách, offline během vaší písemné nebo ústní komunikace s námi, z mobilních aplikací (dále jen „aplikace“), ze sociálních sítí a dalších zdrojů.  Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje obecné postupy, jež jsme zavedli v rámci všech společností Koch Industries. Místní právní předpisy se ovšem liší a v některých jurisdikcích mohou být naše činnosti, jež souvisejí se zpracováním osobních údajů, omezené.  Abychom dodrželi místní požadavky, naše skutečné postupy v jednotlivých jurisdikcích mohou být omezenější než ty, jež popisujeme v těchto zásadách. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů není smlouvou a nedává vzniknout žádným smluvním právům ani závazkům. 
 
Doporučujeme vám přečíst si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů celé, abyste získali všechny informace.  Pokud ovšem máte zájem jen o určitou část tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete kliknout na některý z níže uvedených odkazů a přeskočit přímo k dané části. 

Které osobní údaje shromažďujeme a jak je používáme

Osobní údaje jednotlivých osob můžeme shromažďovat prostřednictvím svých webových stránek nebo jinými způsoby (např. prostřednictvím e-mailu, faxu, telefonu, mobilních aplikací, aplikací třetích stran, naší mateřské, dceřiné nebo přidružené společnosti, obchodních partnerů a dalších třetích stran, jako jsou prodejci komerčních dat nebo veřejné databáze).  Níže jsou uvedeny hlavní způsoby, jimiž můžete poskytnout údaje, typy údajů, jež můžete zadat, a rovněž způsoby, kterými můžeme údaje použít. 

Obchodní upozornění, zpravodaje a jiná sdělení − Pro zasílání obchodních upozornění, zpravodajů a jiných sdělení (včetně e-mailů) můžete poskytnout své osobní údaje, jako jsou vaše jméno a kontaktní údaje.  Použití údajů, jež nám poskytnete, pro zasílání sdělení a informací, o které jste požádali, a pro komunikaci s vámi o našich produktech a službách je v našem oprávněném obchodním zájmu. Pokud nechcete, abychom vám i nadále zasílali obchodní upozornění, zpravodaje nebo jiná sdělení, můžete se kdykoliv odhlásit, pokud nás zkontaktujete prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny v části „Jak nás kontaktovat“.

Obchodní účely − Na našich webových stránkách a v našich mobilních aplikacích se pomocí svých osobních údajů můžete zaregistrovat k získání přístupu k informacím týkajícím se vašeho obchodního vztahu se společnostmi Koch Industries nebo produktů společností Koch Industries.  Tyto údaje používáme, abychom vám poskytli přístup k informacím o vašem obchodním vztahu s našimi společnostmi a abychom vám usnadnili používání webových stránek či mobilních aplikací.  Také si můžete zvolit, že nám své osobní údaje poskytnete, nebo je my můžeme získat na obchodních veletrzích nebo prostřednictvím našich distributorů.  V našem oprávněném obchodním zájmu je použít tyto údaje tak, abychom mohli řídit naše obchodní vztahy a provádět reklamní a prodejní činnosti.

Také se můžete rozhodnout, že nás kontaktujete prostřednictvím sociálních sítí (např. Facebooku nebo Twitteru).  Když se s námi spojíte prostřednictvím sociální sítě, můžeme shromažďovat osobní údaje, jež jste na dané sociální síti uvedli, a to v souladu s platnými podmínkami použití dané sociální sítě a s vaším nastavením ochrany soukromí na dané sociální síti.  Údaje, jež jste nám poskytli, můžeme rovněž doplnit dodatečnými demografickými údaji, které o vás získáme ze zdrojů třetích stran, pro zlepšení své komunikace s vámi, získání lepšího přehledu o vašich potřebách a zlepšení své obchodní činnosti, pokud to místní právní předpisy povolují.

Zaměstnání − Lidé z celého světa se ucházejí o zaměstnání ve společnostech Koch Industries prostřednictvím webové stránky Koch Careers nebo podobných webových stránek, webových stránek třetích stran pro zveřejňování pracovních nabídek, pracovních veletrhů nebo přímo v obchodních jednotkách.  Údaje, jež uchazeči o zaměstnání poskytují v průběhu daného postupu, často uchovávají externí poskytovatelé služeb. Pro účely vyhodnocení žádostí o pracovní pozice v naší společnosti mohou být tyto údaje uchovávány na místech ve Spojených státech, mohou být přístupné našemu globálnímu náborovému týmu a mohou být sdíleny s našimi přidruženými společnostmi.  Údaje, jež uchazeči o zaměstnání předloží, například jméno, kontaktní údaje a jakékoliv další údaje, jež se vztahují k žádosti, se používají pro vyhodnocení pracovních kvalifikací a pro kontaktování uchazečů v souvislosti s možnými pracovními příležitostmi. Použití těchto údajů v průběhu výběrového řízení a během komunikace s uchazeči je v našem oprávněném obchodním zájmu a bude nezbytné, aby nám uchazeči tyto údaje poskytli, abychom mohli zhodnotit jejich žádosti.

Uchazeči o zaměstnání se mohou rozhodnout, že nám poskytnou rovněž citlivé osobní údaje, jako jsou údaje o rase, pohlaví, zdravotním postižení nebo etnickém původu, aby společnosti umožnili splnit určité povinnosti vůči státu týkající se vedení záznamů a oznamování (zejména v USA).  Při posuzování kvalifikací jednotlivých uchazečů nebudou tyto údaje zohledněny.

Kontakt – Pokud se na nás obrátíte s otázkami, žádostmi nebo komentáři prostřednictvím odkazu „Kontaktujte nás“ na naší webové stránce nebo podobným způsobem na webových stránkách přidružených společností Koch nebo prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny v části „Jak nás kontaktovat“, můžeme zpracovat vaše osobní údaje, abychom ověřili vaši totožnost nebo abychom daný dotaz u sebe sledovali pro zajištění, že na vaše otázky, žádosti nebo komentáře odpovíme. 

Soutěže, sázky, reklamní akce a elektronické obchodování − Když požádáte o kupón nebo si přejete zúčastnit se soutěží, sázek, reklamních akcí nebo elektronického obchodování, které souvisejí se společnostmi Koch Industries nebo s našimi produkty či službami, můžeme shromažďovat osobní údaje, jako jsou vaše jméno, kontaktní údaje nebo platební údaje.  Pokud nám poskytnete údaje jiné osoby, musíte získat řádný souhlas dané osoby předtím, než nám její údaje poskytnete, abychom mohli dané údaje použít stanoveným způsobem.  Použití vašich osobních údajů pro komunikaci s vámi a pro zpracování vašich žádostí a nákupů je v našem oprávněném obchodním zájmu.  Když zpracováváme osobní údaje, abychom vyhověli svým oprávněným zájmům, přijímáme rozsáhlá bezpečnostní opatření, abychom zajistili ochranu vašeho soukromí a abychom zajistili, že naše oprávněné zájmy nepřeváží nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami.

Smluvní závazky − Pokud jste prodejce nebo dodavatel, můžeme vás požádat o poskytnutí osobních údajů, jako jsou vaše jméno, fotografie, kontaktní údaje či obchodní a finanční údaje, pro vytvoření a správu vašeho účtu, zpracovávání plateb a pro dodržování vnitřních i právních požadavků (jež mohou případně zahrnovat požadavky na lékařské testy a sledování).  Vaše údaje používáme pro tyto účely, abychom mohli dodržet smluvní závazky, jež vůči vám máme.

Zpětná vazba − Přes naše webové stránky nám můžete zaslat zpětnou vazbu.  Pokud se rozhodnete poskytnout nám svou zpětnou vazbu, můžeme vás požádat o osobní údaje.  Můžeme vás rovněž požádat o sdílení své zkušenosti s používáním našich webových stránek.  Je v našem oprávněném obchodním zájmu používat údaje, jež nám poskytnete, pro zlepšení našich webových stránek, hodnocení kvality našich produktů nebo pro komunikaci s vámi o našich produktech a službách. 

Incidenty a nařčení − Pokud poskytnete informace o incidentu nebo nařčení, můžeme shromáždit podrobné osobní údaje včetně vašeho jména, kontaktních údajů a jakýchkoliv důležitých informací o daném incidentu nebo nařčení.  Tyto údaje používáme při vyšetřování a pro dodržení jakýchkoliv platných požadavků našich společností nebo právních předpisů. Dle požadavků v průběhu vyšetřování nebo pro dodržení kteréhokoliv požadavku právních předpisů, jenž se týká údajů, které poskytnete, můžeme vaše údaje předat nebo zpřístupnit třetím stranám.

Bezpečnost informačních technologií / Fyzická bezpečnost – Osobní údaje můžeme shromažďovat, když zjišťujeme bezpečnostní hrozby a chráníme se před nimi v souladu se svými oprávněnými obchodními zájmy a právními povinnostmi.  Pro zjištění online bezpečnostních hrozeb (například útoků, virů, škodlivého softwaru, nevyžádané pošty, podvodného získávání údajů nebo škodlivého webového obsahu) a pro ochranu před nimi používáme různé IT nástroje, abychom podpořili nepřetržitost provozu svých informačních systémů a majetku a abychom udrželi optimální výkonnost svých IT systémů. Pokud to místní právní předpisy povolují, můžeme obdobně během vaší přítomnosti v prostorách, jež jsou ve vlastnictví společnosti, zaznamenávat vaši přítomnost nebo ověřovat vaši totožnost a používat sledovací systémy nebo sledování polohy, abychom zajistili fyzickou bezpečnost našich zařízení.

Jiné použití údajů − Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro vlastní obecné obchodní účely v souladu se svými oprávněnými obchodními zájmy.  Tyto účely zahrnují správu webových stránek, analýzu dat, předcházení podvodům a dodržování svých právních povinností, norem, zásad a postupů (například provádění hloubkové kontroly a kontroly sankcí dle potřeby). 

Stipendia, granty a ceny − Když podáváte žádost o stipendium, grant nebo se ucházíte o cenu, kterou společnosti Koch Industries nabízí, můžete poskytnout osobní údaje, jako jsou vaše jméno, kontaktní údaje, údaje o vzdělání, zaměstnání, kvalifikaci, cenách atd.  Použití údajů, které nám poskytnete v průběhu výběrového řízení, při komunikaci s vámi a pro zveřejnění seznamu příjemců, je v našem oprávněném obchodním zájmu.  Abychom mohli vyhodnotit vaši žádost, je nezbytné, abyste nám poskytli požadované údaje.   

Pokud máme takovou povinnost ze zákona, můžeme získat váš výslovný souhlas se shromažďováním a používáním určitých druhů osobních údajů (například v souvislosti s našimi činnostmi přímého marketingu nebo když zpracováváme citlivé osobní údaje).  Pokud vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat pomocí údajů, jež jsou uvedeny na konci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Které údaje shromažďujeme pomocí automatizovaných postupů

Abychom zjistili, jak nejlépe přizpůsobit naše webové stránky návštěvníkům, můžeme při vašich návštěvách a používání webových stránek nebo aplikací shromažďovat „další údaje“, jež ze své podstaty neodhalují vaši konkrétní totožnost.  Mezi příklady dalších údajů, které můžeme shromažďovat, a způsoby, jimiž je my a externí poskytovatelé služeb můžeme shromažďovat, patří:

Agregace údajů − Souhrnné údaje o uživateli vás ani žádného jiného uživatele osobně neidentifikují (můžeme kupříkladu agregovat uživatelské údaje pro výpočet procenta našich uživatelů, kteří mají určitý telefonní kód oblasti).  Se souhrnnými údaji nakládáme v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Údaje o používání aplikace − Když si stáhnete a používáte určitou aplikaci, my a naši poskytovatelé služeb můžeme na základě čísla vašeho zařízení sledovat a shromažďovat údaje o používání dané aplikace, jako jsou například datum a čas, kdy se aplikace ve vašem zařízení připojí k našemu serveru, a které informace a soubory byly do aplikace staženy.

Údaje o prohlížeči a zařízení − Určité údaje shromažďuje většina prohlížečů a určité údaje jsou automaticky shromažďovány prostřednictvím zařízení. Jedná se například o typ počítače, název a verzi operačního systému, výrobce a model zařízení, typ a verzi internetového prohlížeče a název a verzi online služeb (například aplikací), jež používáte.  Tyto údaje používáme, abychom zajistili, že online služby budou fungovat správně.

Soubory cookie − Soubory cookie jsou informace, které se ukládají přímo do počítače nebo mobilního zařízení, jež používáte.  Soubory cookie nám umožňují shromažďovat údaje, jako jsou typ prohlížeče, doba strávená v online službách, navštívené stránky, odkazující URL adresa a jiné souhrnné údaje o provozu webové stránky.  My a naši poskytovatelé služeb používáme tyto údaje pro bezpečnostní účely, usnadnění navigace, účinnější zobrazení informací, shromažďování statistických údajů a pro přizpůsobení vašeho prostředí, když jste online.

Soubory cookie nám rovněž umožňují určit, které z našich reklam či nabídek by vás mohly nejpravděpodobněji zaujmout, a zobrazit je, když se nacházíte v online službách, nebo vám zasílat reklamní a marketingové e-maily.  Soubory cookie nebo jiné technologie můžeme používat také pro sledování reakcí na naši online reklamu a marketingové e-maily.  Z těchto reklam založených na zájmu se můžete odhlásit pomocí souborů cookie, jež zúčastnění členové NAI nastavili na: http://optout.networkadvertising.org/#!/.  Odhlášení se z reklam založených na zájmu neznamená, že se vám již nebudou zobrazovat online reklamy. Znamená to, že společnosti, od nichž jste se odhlásili, vám dále nebudou zobrazovat reklamy, které byly přizpůsobeny vašim zájmům.

Pokud nechcete, aby byly informace shromažďovány prostřednictvím užívání souborů cookie, ve většině prohlížečů existuje jednoduchý postup, který vám umožňuje soubory cookie automaticky odmítat nebo si ponechat možnost odmítnout či přijmout přenos určitého souboru (nebo více souborů) cookie z určité webové stránky do svého počítače. Můžete si vybrat, zda soubory cookie přijmete změnou nastavení svého prohlížeče nebo, v závislosti na jurisdikci, v níž se nacházíte, změnou svých předvoleb sledování, o níž jste informováni v samostatně zveřejněném prohlášení o souborech cookie nebo prostřednictvím zveřejněného správce souborů cookie.  Pokud ovšem soubory cookie nepřijmete, můžete při používání online služeb zaznamenat určité nepříjemnosti.  Kupříkladu nebudeme schopni rozpoznat váš počítač a vy se budete muset přihlašovat při každé návštěvě. Také od nás nemusíte dostávat reklamy nebo jiné nabídky, jež odpovídají vašim zájmům a potřebám.  V současnosti nereagujeme na signály prohlížeče „nesledovat“ s výjimkou jurisdikcí, v nichž tak musíme činit ze zákona.

IP adresa − Vaše IP adresa je číslo, které váš poskytovatel internetových služeb automaticky přiřazuje počítači, který používáte.  Kdykoliv uživatel použije online služby, můžeme identifikovat jeho IP adresu a společně s časem návštěvy a stránkami, jež uživatel navštívil, ji automaticky zaznamenat do protokolových souborů na svém serveru. Shromažďování IP adres představuje běžný postup, který provádějí mnohé webové stránky, aplikace a jiné služby.  IP adresy používáme pro účely, jako jsou výpočet úrovně využití, diagnostika serverových problémů nebo správa našich online služeb.  Z IP adresy můžeme také odvodit vaši přibližnou polohu, abychom zjistili, ze kterých světových oblastí pocházejí návštěvníci našich webových stránek.

Služby založené na geolokaci – Pokud nám k tomu poskytnete souhlas, můžeme shromažďovat geolokační údaje (to znamená údaje o poloze vašeho mobilního zařízení) například pomocí družice, věže mobilního telefonu, wifi signálů nebo jiných technologií. Údaje o poloze vašeho mobilního zařízení můžeme použít, abychom vám poskytli  služby a obsah přizpůsobené vaší poloze.

Některé z našich aplikací vám například dovolují přihlásit se k odebírání nabídek přizpůsobených poloze tím, že vyjádříte souhlas s používáním technologií, jež nám umožňují shromažďovat údaje o vaší poloze prostřednictvím vašeho mobilního zařízení.  Tyto údaje budeme shromažďovat, pokud se prostřednictvím aplikace (během prvního přihlášení nebo později) přihlásíte k odběru nabídek a pokud ve svém mobilním zařízení tyto funkce povolíte.  Pokud si některou z našich obchodních aplikací stáhnete pro výkon činností v rámci svého zaměstnání, můžeme navíc shromažďovat údaje o geolokaci vašeho mobilního zařízení (pokud udělíte souhlas se shromažďováním těchto údajů), abychom poskytovali informace k vašemu prospěchu a k prospěchu ostatních uživatelů.  Pokud jste kupříkladu řidičem pracujícím pro dopravní společnost a stáhnete si některou z našich obchodních aplikací určených pro dopravní logistiku, můžeme shromažďovat údaje o geolokaci vašeho mobilního zařízení (pokud s tím vyjádříte souhlas), abychom sledovali stav zásilky a poskytovali zákazníkům, odesilatelům a dopravcům další logistické služby.  

Pixelové tagy a podobné technologie − Pixelové tagy (známé také jako webové majáky nebo průhledné GIFy) můžeme použít ve spojení s některými online službami, abychom mimo jiné sledovali činnost uživatelů online služeb (včetně příjemců e-mailů), měřili úspěšnost svých reklamních kampaní a sestavovali statistiky používání online služeb a míry odezvy.  Používáme rovněž nástroje Google Analytics a Facebook pixely, které používají soubory cookie a podobné technologie pro shromažďování a analýzu údajů o používání našich služeb a sestavování zpráv o činnostech a trendech.  Tyto služby mohou shromažďovat údaje, jež se týkají používání jiných webových stránek, aplikací a online zdrojů.  Na www.google.com/policies/privacy/partners/ se můžete dozvědět více o postupech společnosti Google. Odhlásit se můžete stažením doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics, který je dostupný na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Více o postupech společnosti Facebook se můžete dozvědět na adrese  https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences a odhlásit se můžete  na webových stránkách  http://www.aboutads.info/choiceshttp://www.youronlinechoices.eu/.

S kým sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje neprodáváme.  Vaše údaje můžeme sdílet tak, jak jsou zpřístupněny v okamžiku, kdy je poskytnete, nebo za následujících okolností:

Převod podniku − Vaše osobní údaje, informace o používání a jiné údaje o vaší osobě můžeme zpřístupnit stranám, jež získají část našich aktiv, a také právním zástupcům a poradcům. Pokud vaše údaje převedeme určitému nabyvateli, vyvineme přiměřené úsilí, abychom nabyvatele přiměli k používání vašich údajů způsobem, který odpovídá tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů.  Pokud vyhlásíme úpadek či reorganizaci nebo pokud je proti nám vedeno insolvenční řízení, vaše údaje mohou být považovány za aktivum společnosti, jež lze prodat nebo převést třetím stranám.

Přidružené společnosti – Údaje, které nám poskytnete (například údaje o svých objednávkách, poptávkách, žádostech nebo používání našich webových stránek), můžeme pro účely popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů sdílet v rámci společností Koch Industries a s přidruženými společnostmi Koch.   Děláme to za účelem efektivnějšího řízení svého podnikání a lepšího pochopení svých zákazníků v rámci podnikatelského odvětví.

Donucovací orgány, soudy, regulační orgány, orgány státní správy nebo jiné třetí strany − Vaše osobní údaje můžeme předat a zpřístupnit třetím stranám, (i) abychom splnili právní povinnost, (ii) pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že to právní předpisy vyžadují, (iii) na žádost státních orgánů, které provádějí vyšetřování, (iv) za účelem ověření nebo prosazování našich zásad, podmínek používání a dalších dohod nebo abychom chránili práva, majetek nebo bezpečnost společností Koch Industries, našich zákazníků nebo dalších stran, (v) abychom reagovali na mimořádnou událost, (vi) pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné pro zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě, nebo v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo skutečné protiprávní činnosti nebo (vii) abychom jinak chránili práva, majetek nebo bezpečnost třetích stran, uživatelů našich služeb nebo veřejnosti.

Reklamní partneři − V některých případech můžeme určitým společnostem a vydavatelům, kteří poskytují internetovou reklamu, povolit shromažďování osobních údajů na našich stránkách.  Pokud je to povoleno ze zákona, naši obchodní partneři mohou mít také přístup k osobním údajům o vás, jež jsme spojili s údaji daných obchodních partnerů. Se svými obchodními partnery takto spolupracujeme a používáme sady kombinovaných údajů, abychom vám společně zasílali přizpůsobená reklamní sdělení.  Pokud si tato společná sdělení nepřejete dostávat, můžete se odhlásit podle pokynů, jež jsou ke každému takovému sdělení přiloženy.

Jiné než osobní údaje − Se třetími stranami můžeme sdílet jiné než osobní údaje, jako jsou souhrnné uživatelské statistiky, demografické údaje a informace o používání.

Sdílení s vaším souhlasem − Naše služby vám mohou nabídnout příležitost přihlásit se k odběru informací nebo reklamních nabídek od třetích stran nebo jiným způsobem vyjádřit souhlas se sdílením svých údajů se třetími stranami. Pokud vyjádříte souhlas s tím, že vaše osobní údaje budou sdíleny, vaše osobní údaje budou zveřejněny třetí straně v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů a obchodními postupy dané třetí strany.

Externí poskytovatelé služeb − Abychom mohli plnit vaše požadavky, poskytovat vám prostřednictvím služeb různé funkce, služby a materiály, odpovídat na vaše dotazy a pro další účely, jež jsou v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů popsány v části „Jak používáme vaše údaje“, můžeme vaše osobní údaje nebo informace o používání sdílet se třetími stranami, jež naším jménem (nebo jménem našich partnerů) vykonávají funkce, například se společnostmi a osobami: u kterých hostujeme nebo které provozují naše webové stránky, které analyzují data, poskytují zákaznický servis, zasílají vzorky produktů nebo spravují platby, s inzerenty, sponzory nebo jinými třetími stranami, jež se účastní našich reklamních akcí či elektronického obchodování nebo je spravují, poskytují marketingové nebo reklamní služby (například v souvislosti s výběrem vítěze, splněním ceny a dle právních požadavků, například v seznamu vítězů) nebo pomáhají s řízením rizik, dodržováním předpisů a právními či kontrolními funkcemi. Tito poskytovatelé služeb námi nejsou zmocněni k používání nebo zveřejňování informací, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb v našem zastoupení, nebo aby vyhověli právním požadavkům.

Transakce mezi společnostmi – Veřejně poskytujeme určité aplikace, které umožňují provádět transakce mezi společnostmi (například přepravní aplikace, jež pomáhají s doručením nebo vyzvednutím nákladu).  Pokud používáte některou z našich obchodních aplikací, můžeme vaše údaje sdílet s ostatními uživateli dané aplikace, abychom umožnili provádět transakce a vést komunikaci mezi vámi a ostatními uživateli. 

Vzhledem k tomu, že působíme jako součást globálního podniku, mohou se výše uvedení příjemci nacházet mimo jurisdikci, ve které se nacházíte vy (nebo v níž poskytujeme své služby). Další informace naleznete níže v části „Mezinárodní předávání osobních údajů“.

Automatizovaná rozhodnutí, která se vás týkají

Automatizovaná rozhodnutí s využitím vašich osobních údajů můžeme přijímat za následujících okolností:

 • Automatizované zpracování může být použito při vyhodnocování velkého počtu uchazečů o volná pracovní místa. Pro tyto účely bychom požadovali, abyste si vytvořili profil a odpověděli na některé otázky týkající se práce, abychom mohli vyhodnotit vaše dovednosti v porovnání se zveřejněnými požadavky na uchazeče o práci.  Poté je možné použít algoritmus ke zjištění, kteří kandidáti budou moci v rámci výběrového řízení pokračovat v dalším kroku. Tyto údaje a postup považujeme za relevantní, protože nám pomohou při výběru uchazečů, kteří jsou pro naše volná místa nejvhodnější.  Výsledek hodnocení může mít dopad na to, zda vám bude nabídnuto volné pracovní místo, o něž se ucházíte.

Pokud máte zájem o další informace o automatizovaném rozhodování, máte jakékoliv námitky proti automatizovanému rozhodování nebo chcete požádat o přezkum automatizovaného rozhodnutí, pokud je to vyžadováno ze zákona, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny v části „Jak nás kontaktovat“.

Obsah vytvářený uživatelem

Některé z našich služeb a funkcí na sociálních sítích vám mohou poskytovat možnost zadat svůj vlastní obsah ke zveřejnění.  Informace, jež zveřejníte tímto způsobem, se stanou veřejnými informacemi a nepodléhají tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů.  Určité části našich webových stránek a našich stránek na sociálních sítích mohou uživatelům umožňovat, aby společnosti Koch Industries nebo jejím přidruženým společnostem předkládali osobní údaje.  Tyto údaje budou použity v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů na webové stránce.  Příspěvky, dopisy a ostatní předložené informace se stanou vlastnictvím společností Koch Industries a bude možné je včetně vašeho jména jakýmkoliv způsobem a pro jakýkoliv účel zcela nebo zčásti reprodukovat.

Odkazy na jiné stránky

Naše webové stránky a sdělení mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, včetně sociálních sítí nebo partnerů, kteří mohou na základě smlouvy o společném obchodním názvu používat naše logo(a).  V rozsahu, v němž odkazované služby nejsou poskytovány společnostmi Koch Industries, neodpovídáme za služby ani jakýkoli obsah nalezený na těchto webových stránkách.  Jestliže poskytnete informace o službách nebo webových stránkách třetích stran a budete tyto služby nebo webové stránky využívat, vězte, že pro vás budou platit zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky těchto stránek.  Doporučujeme vám, abyste si před odesláním osobních údajů přečetli zásady ochrany soukromí webových stránek, které navštívíte.

Jak chráníme osobní údaje

S ohledem na citlivost údajů udržujeme přiměřená správní, technická nebo fyzická bezpečnostní a ochranná opatření, abychom chránili osobních údaje, jež poskytnete, před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.  Nemůžeme nicméně garantovat absolutní bezpečnost vašich osobních údajů, neboť žádný elektronický přenos dat ani uchovávání informací nejsou zcela bezpečné. Pokud dojde k ohlášení incidentu, který může mít vliv na vaše osobní údaje, přezkoumáme jej a splníme všechny potřebné ohlašovací povinnosti.

Mezinárodní přenos osobních údajů

Koch Industries je globální organizace se sídlem ve Spojených státech, která působí v mnoha zemích světa.  Vaše osobní údaje můžeme sdílet mezi společnostmi Koch Industries, s jejich přidruženými společnostmi, našimi poskytovateli služeb a dalšími třetími stranami, které se mohou nacházet mimo vaši zemi.  Přestože se právní předpisy na ochranu údajů v těchto různých zemích mohou lišit od těch, které platí ve vaší zemi, zavedli jsme příslušná ochranná opatření (například smluvní závazky), abychom zajistili, že s vašimi osobními údaji je nakládáno tak, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, a v souladu s právními předpisy. Pro přenos údajů mimo Evropskou unii platí mimo jiné standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí. Pro více informací o příslušných ochranných opatřeních, jež jsme zavedli, nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny v části „Jak nás kontaktovat“.

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu našeho vztahu s vámi.  Po skončení vašeho pracovního poměru budeme uchovávat vaše osobní údaje po dobu, která nám umožní:

 • uchovávat obchodní záznamy pro účely analýzy a/nebo auditu,
 • dodržovat zákonem stanovené požadavky na uchovávání záznamů,
 • obhajovat nebo vznést stávající nebo potenciální právní nároky,
 • odpovědět na jakékoliv reklamace, jež se týkají našich služeb.

Pokud již vaše osobní údaje nebudou pro tyto účely zapotřebí, budou vymazány.  Pokud existují nějaké informace, které z technických důvodů nebudeme schopni zcela vymazat z našich systémů, zavedeme vhodná opatření, která zabrání dalšímu zpracování nebo použití takových údajů.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Na základě místních právních předpisů můžete mít určitá práva týkající se vašich osobních údajů.  Patří k nim tato práva:

 • přístup k vašim osobním údajům;
 • oprava údajů, které o vás uchováváme;
 • vymazání vašich osobních údajů;
 • omezení používání vašich osobních údajů;
 • námitka proti používání vašich osobních údajů;
 • odvolání souhlasu s používáním vašich osobních údajů, je-li to možné;
 • obdržení vašich osobních údajů v použitelném elektronickém formátu a jejich předání třetí osobě (právo na přenositelnost dat) a
 • podat stížnost místnímu orgánu pro ochranu údajů (je-li to možné).

Doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali za účelem aktualizace nebo opravení vašich údajů, pokud se osobní údaje, které o vás vedeme, změní nebo jsou nepřesné.  Vezměte prosím na vědomí, že od vás budeme pravděpodobně vyžadovat další údaje, abychom mohli ověřit vaši totožnost a reagovat na vaše požadavky.  Pokud byste chtěli projednat nebo uplatnit svá práva s výhradou omezení stanovených podle místních právních předpisů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny v části „Jak nás kontaktovat“. Odpovíme vám v přiměřené době a v rámci lhůty, již stanovují platné právní předpisy.

Děti

Naše služby obecně nejsou určeny dětem mladším 16 let.  Bez souhlasu rodičů vědomě neshromažďujeme osobní údaje o žádné osobě, která je mladší 16 let.  Pokud si jste vědomi, že jsme bez souhlasu rodičů shromáždili osobní údaje o dítěti, jež je mladší 16 let, oznamte nám to prosím, abychom mohli podniknout náležité kroky.

Oznámení vyžadovaná státem

Kalifornie: Pokud jste obyvatelem Kalifornie a poskytli jste nám své osobní údaje, můžete nás požádat, abychom vaše osobní údaje pro reklamní účely nesdíleli se třetími stranami včetně našich přidružených společností, pokud představují oddělené právní subjekty.  Pro sdělení své volby nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny v části „Jak nás kontaktovat“.  Kliknutím sem získáte přístup k našemu oznámení o ochraně osobních údajů spotřebitelů v Kalifornii.  

Aktualizace našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme příležitostně upravit nebo aktualizovat. Na začátku tohoto prohlášení bude vždy uvedeno, kdy bylo naposledy aktualizováno.  Pokud toto Prohlášení o ochraně osobních údajů podstatně změníme, na změny vás upozorníme. Pokud nebude uvedeno jinak, veškeré změny budou účinné ihned po jejich zveřejnění.  Pokud budou mít změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zásadní dopad na povahu zpracování nebo budou mít jiný významný vliv na vaši osobu, budeme vás dostatečně včas informovat, abyste měli možnost uplatnit svá práva.  

Jak nás kontaktovat

Jestliže máte jakékoliv dotazy nebo komentáře k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo si přejete, abychom smazali či aktualizovali vaše priority nebo údaje, které o vás máme, obraťte se na nás prostřednictvím našeho webového formuláře pro dotazy o ochraně osobních údajů nebo napište dopis na příslušný níže uvedený kontakt:
 

Koch Industries, Inc.
Koch Engineered Solutions, LLC
Compliance & Ethics Department
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
 
Flint Hills Resources, LLC
Compliance & Ethics Department
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
 
INVISTA Equities, LLC
Compliance & Ethics Department
P.O. Box 2936
K rukám: Compliance & Ethics Office
Wichita KS, 67201-2936, USA
 
Georgia-Pacific LLC
Kancelář pro ochranu osobních údajů
P.O. Box 105605
Atlanta, GA 30348, USA
 
Guardian Industries Holdings, LLC
Compliance & Ethics Department
2300 Harmon Road
Auburn Hills, MI 48326, USA
 
Molex, LLC
Compliance & Ethics Department
2222 Wellington Court
Lisle, IL 60532-1682
 
Koch Ag & Energy Solutions, LLC
Compliance & Ethics Department
P.O. Box 2985
Wichita, KS 67201-2985, USA
 
Koch Minerals & Trading, LLC
Compliance & Ethics Department
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA
 
Koch Business Solutions, LP
Compliance & Ethics Department
​​​​​​Pověřenec pro ochranu osobních údajů
P.O. Box 2256
Wichita, KS 67201-2256, USA